Każdy student z niepełnosprawnością ruchową, który ma problemy z dojazdem na zajęcia może skorzystać z bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania na uczelnię i z powrotem (w granicach administracyjnych m. Łodzi).

Aby móc skorzystać z tej formy pomocy należy złożyć zapotrzebowanie w formie wypełnionego wniosku transportowego (do pobrania poniżej) wraz z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Studenci korzystający z tej formy pomocy zobowiązani są do składania zapotrzebowania na transport do 15. dnia miesiąca (na kolejny miesiąc kalendarzowy).

WNIOSEK_TRANSPORT_WZÓR