Zapraszamy

Do współpracy w szeregu sportowo- naukowych
wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami w całej Polsce

INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI AZS co to jest?

Cykl integracyjnych zawodów sportowych dla osób  niepełnosprawnych

Rywalizacja wg zasad i przepisów odpowiednich Związków Sportowych

Profesjonalnie zorganizowane zawody na poziomie Mistrzostw Polski dla osób niepełnosprawnych. Możliwość spotkania i wymiany doświadczeń zawodników i trenerów

Profesjonalnie wspieramy rozwój osób z niepełnosprawnościami:

 Każde wydarzenie sportowe organizowane jest przez profesjonalną kadrę trenerską i instruktorską, posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy z niepełnosprawną młodzieżą akademicką.
Proponowany cykl zawodów promuje zdrowy styl życia, zwiększa aktywność psychofizyczną oraz społeczną osób niepełnosprawnych. Pragniemy, aby uczestnicy czerpali dużo radości podczas startu w zawodach czy wystąpieniach konferencyjnych.

 

Do głównych działań należy:

– organizacja siedmiu wydarzeń sportowych o randze Mistrzostw Polski dla osób niepełnosprawnych w dyscyplinach takich jak: bowling i bilard, pływanie, boccia, szachy, tenis stołowy oraz goalball.

  Dostosowane zawody dla różnych rodzajów i stopni niepełnosprawności:

Cykl imprez odbywa się w ośrodkach akademickich Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Poznańskiej,Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Łącznie w naszych zawodach udział wzięło w roku:

✓ 2016 – 250 studentów z niepełnosprawnością

✓ 2017 – 300 studentów z niepełnosprawnością

✓ 2018- planowana liczba to 350 studentów z niepełnosprawnością

 

Otwarte konferencje naukowe:

W ramach zawodów organizowane są konferencje studenckie w tematyce niepełnosprawności. Współpracujemy z ekspertami od sportu osób z niepełnosprawnościami prowadząc szkolenia z
języka migowego, pozyskiwania środków na działalność czy savoir vivre z osobami
niepełnosprawnymi. Na naszych konferencjach studenci mogą zgłaszać swoje prezentacje
sprzyjając tym samym lepszemu odbiorowi oraz aktywizacji i promocji działań.

 Obóz multisportowy:

Podczas 11-dniowego obozu uczestnicy mają okazję spróbować swoich sił w różnych
dyscyplinach sportowych, które umożliwią im aktywną formę wypoczynku.

 Plany na rok 2018:

Letni i zimowy obóz dla studentów z niepełnosprawnościami

Konferencje naukowe podczas każdych zawodów IMP AZS

Tematyczne szkolenia dla niepełnosprawnej młodzieży akademickiej

Poszerzenie rozgrywek sportowych o kolejne dyscypliny.

Terminarz 2018:

✓ IMP AZS w bowlingu 20-22 kwietnia

✓ IMP AZS w pływaniu 11-13 maja

✓ IMP AZS w bocci 8-10 czerwca

✓ IMP AZS w szachach 26-28 października

✓ IMP AZS w goalball 30 listopada-2 grudnia

✓ IMP AZS w tenisie stołowym 7-9 grudnia

Zainteresowanych zapraszamy na stronę Organizatora lub kontakt e-mail:

START

e-mail: imp@azs.pl

Informacje również można odnaleźć na facebooku ( Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS ).


 **************************************************************************************

zapraszamy wszystkie chętne osoby na bezpłatny wykład, poświęcony
zaburzeniu funkcjonowania rodziny z osobą ze spektrum autyzmu.
Wykład prowadzi dr Violetta Abroziak-Krzysztofowicz - psychiatra dziecięcy,
psychoterapeuta oraz mama osoby ze spektrum autyzmu oraz Jacek
Krzysztofowicz - psychoterapeuta.
Teatr DoM, ul Piotrkowska 243, 28 marca 2018 (środa) o godz. 18.00

Zgłoszenia do udziału odbywają się za pomocą formularza na stronie:

http://jim.org/zgloszenienawyklad

Komunikat

Z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Łódzkiego zainteresowanych poszerzeniem kompetencji dydaktycznych o problematykę kształcenia osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami, pracownicy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ przygotowali cykl szkoleń edukacyjnych z zakresu niepełnosprawności, uzależnień i zdrowia psychicznego. Ponadto od 1 grudnia 2017 roku w BONiPU w każdy wtorek w godz. 13.30 – 15.30 odbywać się będą konsultacje, w ramach których osoby zainteresowane (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i inni pracownicy UŁ) będą mogły uzyskać informacje oraz wsparcie w zakresie kształcenia studentów z różnymi niepełnosprawnościami (m. in. adaptacja materiałów dydaktycznych), jak i skonsultować się w sytuacjach  doświadczania trudności.

Oferta proponowanych przez nas szkoleń pogłębiających świadomość niepełnosprawności skierowana jest również do pracowników administracyjnych UŁ, którzy chcieliby nabyć lub rozwinąć umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności.

Istnieje także możliwość zorganizowania szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w odpowiedzi na pojawiające się w danym roku/semestrze trudności i potrzeby.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z BONiPU:

nr tel: 42 235 01 71

adres mailowy:  niepełnosprawni@uni.lodz.pl


****************************************************************************************

Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) podejmuje realizację projektu przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku na rok akademicki  2017/2018. Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku 1 do regulaminu konkursu stypendialnego. Spośród uczestników konkursu wyłonione zostaną dwie osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 1000 (słownie tysiąc) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 10 miesięcy roku akademickiego 2017/2018. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone będą  o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego (zgodnie z ustawą o  podatku dochodowym od osób fizycznych). W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, Kształcą się na studiach I, II lub III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty. REGULAMIN KONKURSU oraz druki, które należy wypełnić i przesłać do fundacji, znajdują się na stronie internetowej:

www.fpdn.org.pl


*************************************************************************

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

ZAPRASZAMY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

(w stopniu umiarkowanym i znacznym) do udziału w projekcie:

GOTOWI DO ZMIAN

Uczestnicy projektu zyskają dostęp do kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w zatrudnieniu/wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Co OFERUJEMY

WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO i POŚREDNIKA PRACY

– wsparcie bezpośrednie w podjęciu pracy zgodnie z wykształceniem i predyspozycjami

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Zakres tematyczny WUZ dotyczy m.in.:

– techniki aktywnego poszukiwania pracy – w tym rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja,

– techniki zarządzania czasem i ustalania priorytetów działań w kontekście poszukiwania pracy oraz wykonywania pracy u pracodawcy,

– techniki radzenia sobie ze stresem/pracy pod presją czasu, – motywacja i skuteczna realizacja celów zawodowych.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE (INFORMATYCZNE I ZAWODOWE)

umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych i dopasowanie ich do zapotrzebowania na rynku pracy np.

„Excel i Word -poz. Podstawowy i Średniozaawansowany” „Pracownik administracyjno-biurowy”, „Grafik komputerowy”.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM I PRAWNIKIEM

 WSPARCIE TRENERA PRACY I JOB CRAFTERA

pomoc w zakresie adaptacji w miejscu pracy

podejmowanie działań w celu dostosowania stanowiska pracy do osoby z niepełnosprawnością przy jednoczesnym zachowaniu wymogów określonych przez pracodawcę

GRUPY WSPARCIA – spotkania i rozmowy w małych grupach, dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności w procesie aktywizacji zawodowej

 

Dla KOGO?

wiek: 18-67 lat

miejsce zamieszkania:

województwa: łódzkie, świętokrzyskie i kujawsko-pomorskie

 status zawodowy:

osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)

 niepełnosprawność:

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niezdolności do pracy lub równoważne

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
lub pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej.

KONTAKT:

ul. Mickiewicza 15a, IV piętro 90-443 Łódź

tel. 508 501 387

42 237 55 22

www.aktywizacja.org.pl/lodz

www.facebook.com/CEiAZON.LODZ

 REKRUTACJA TRWA!!

*************************************************************************** 

Dźwiękoksiążki do słuchania

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przypadającego 22 kwietnia Koło Naukowe Bibliotekoznawców działające przy Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz SoundSitive Studio przygotowali 14 audiobooków – dźwiękoksiążek do słuchania.

Pomysłodawcy projektu gorąco zachęcają do odtwarzania nagrań w swoich miejscach pracy, pubach, tramwajach, na komputerach, tabletach i komórkach. Audiobooki są darmowe, a ich teksty udostępnione na zasadach licencji CC 3.0.

Niech umilają podróż, pracę, wypoczynek, skłaniają do refleksji, rozważań, zadawania pytań, przywołują wspomnienia – udowadniają, że czytanie jest trendy, a książka i informacja – ma wielką przyszłość!

Cała lista utworów dostępna jest na: https://www.youtube.com/playlist?list=PLW9V24wURQPJouILCfzsKR4gFz8-fm7nO.

Pliki można pobrać z: https://drive.google.com/open?id=0B0QBgx1gYtx7bnFncUNfSjVjS0E.

****************************************************************************************

Komunikat dotyczący stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017

 

COS-SBS UŁ uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2016/2017 zmieniły się zasady składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzony wcześniej dla wniosków o stypendium rektora oraz dla najlepszych doktorantów generator wniosków w systemie USOSweb od 18.04.2017 zostanie rozszerzony o wnioski o zapomogę oraz wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Pracownicy Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów będą sprawować kontrolę nad składanymi wnioskami, koordynować ich przyjmowanie oraz rozpatrzenie przez Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne.  Wnioski papierowe będące załącznikiem nr 3 (wniosek o zapomogę) oraz nr 4 (m.in. wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) do Regulaminu pomocy materialnej studentów i doktorantów UŁ zastąpią wnioski generowane z systemu Usoweb i tylko te będą akceptowane w COSiD.

 

W celu uzyskania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017 należy  terminie 18.04.2017-30.06.2017 r. wypełnić wniosek w formie elektronicznej w systemie USOSweb, zakładka „Dla Wszystkich”> „Wnioski”.

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że studentom i doktorantom, którzy nie posiadają wpisanego do BON aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności system Usosweb blokuje możliwość złożenia wniosku.

Uaktualnienie tego stanu rzeczy będzie możliwe, gdy pracownik Biura ds. osób niepełnosprawnych i uzależnień wprowadzi/uaktualni dane w systemie Usos oraz przeprowadzona zostanie migracja danych.

****************************************************************************

Zmiana adresu  siedziby

Biura ds Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ

 

Od 13 lutego 2017  nasze biuro  mieścić się będzie

w VII  Domu Studenta  UŁ

ul.Rodzeństwa Fibaków 3

telefon  42 235-01-71

Serdecznie zapraszamy  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

****************************************************************************************

ORZECZENIA

Wszystkie osoby, którym się kończy okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, proszone są o dostarczenie do BONiPU aktualnych dokumentów.

****************************************************************************************

                                                               „Dorosły uczy się inaczej”

Od 1 marca 2017 wprowadziliśmy dla wszystkich studentów UŁ możliwość korzystania ze wsparcia edukacyjnego. Opierając się na podstawowych założeniach edukacji dorosłych oferujemy zajęcia z następujących zakresów:

  • Strategie uczenia się – konstruowanie indywidualnych strategii uczenia się dla poszczególnych studentów z uwzględnieniem zdiagnozowanego stylu uczenia się
  • Zarządzanie czasem – zdobycie umiejętności planowania zadań, co pozwala zwiększyć swoją efektywność osobistą i przyczynia się to do wzrostu wydajności w studiowaniu
  • Efektywne techniki zapamiętywania – zdobycie umiejętności z zakresu m.in. mnemotechnik, efektywnego notowania, mindmappingu.
  • Twórcze myślenie – zdobycie umiejętności analizy ograniczeń utrudniających kreatywne myślenie oraz pobudzania myślenia kreatywnego poprzez wdrożenie metod i technik twórczego myślenia i działania.
  • Autoprezentacja –  zdobycie umiejętności z zakresu budowy swojego wizerunku (rozpoznanie indywidualnych błędów autoprezentacyjnych) oraz wywoływania pozytywne „pierwszego wrażenia”. Poznanie technik autoprezentacji pomoże w budowaniu pozytywnego wizerunku.
  • Komunikacja bez barier – zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się, a w konsekwencji ułatwienie nawiązywania relacji interpersonalnych i osiągnięcia porozumienia z innymi ludźmi. Student będzie miał możliwość zweryfikowania swoich błędów w komunikacji oraz nauczyć się skutecznego komunikowania w relacjach z innymi.
  • Mentoring – oparty jest na ciągłym wsparciu i rozwoju, który jest nakierowany na zlikwidowanie blokad studenta, zapewnia okazję do uczenia i rozwoju. Dzięki pracy z mentorem można poznać swoje mocne strony, rozwijać samoświadomość oraz dążyć do realizacji własnego potencjału.
  • Coaching – metoda, która wspiera w ustaleniu celów i opracowaniu sposobów ich realizacji. Pozwala na odkrywanie indywidualnego potencjału studenta, jego potrzeb, pragnień i otwiera na dążenie do porządanej zmiany. „W coachingu chodzi o wspomaganie ludzi w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić”.

 Zajęcia mogą mieć zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy (warsztatowy). Mogą odbywać się jednorazowo lub cykliczne. Wymagają wcześniejszego zapisania się.

tel. 42 235 01 71            mail:niepelnosprawni@uni.lodz.pl

Konsultacje:  wtorek 10.20-11.20 ; środa 12.00-14.00

****************************************************************************************

Zaproszenie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ organizuje kolejne bezpłatne szkolenia z zakresu podstaw języka migowego.
Zajęcia odbywać się będą w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

Piątek 10.00-12.15
Telefon : 42 235-01-71
Mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl
ZAPRASZAMY

***************************************************************************************

Warszaty nt. włączania osób niepełnosprawnych w szkolnictwo wyższe dla pracowników uczelni z Azerbejdżanu

W dniach 23 – 27 lutego 2015 na Uniwersytecie Łódzkim przeprowadzono warsztaty dla pracowników azerskich uczelni wyższych i przedstawicieli tamtejszego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej dotyczące poprawy dostępu do szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych w Azerbejdżanie.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Dr Anna Sobczak, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania przedstawiono ofertę UŁ dla osób niepełnosprawnych, formy pomocy, rozwiązania i udogodnienia dla osób z różnym stopniem i typem niepełnosprawności. Zaprezentowano także specjalistyczny sprzęt i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece UŁ, nowym budynku Wydziału Filologicznego oraz centrum rehabilitacyjnych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ.

Warszaty zostały przeprowadzane w ramach 3-letniego międzynarodowego projektu „ESFIDIP – The Establishment of a Foundation for the Integration of Disabled People into HEIs of Azerbaijan”, finansowanego w ramach programu Tempus IV, służącemu poprawie dostępu do szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych w Azerbejdżanie poprzez transfer dobrych rozwiązań wypracowanych w Polsce, Austrii, Holandii i Grecji.

Z ramienia UŁ w projekt zaangażowani są pracownicy Pracowni Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profikatyki Uzależnień oraz Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. W skład konsorcjum projektowego wchodzi dziewięciu partnerów z Azerbejdżanu (w tym sześć uczelni, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych i dwa ministerstwa) oraz trzech partnerów z UE (dwa uniwersytety i jedna oranizacja konsultingowa). Więcej informacji o projekcie udziela: Katarzyna Riley; e-mail: kasia.riley@uni.lodz.pl ; tel.: 42 635 47 52.

****************************************************************************************