Naszą ofertę kierujemy do:

 • studentów niepełnosprawnych ruchowo,
 • studentów niewidzących i słabowidzących,
 • studentów niesłyszących i słabosłyszących,
 • studentów chorujących psychicznie,
 • studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • studentów z innymi niepełnosprawnościami,
 • studentów zagrożonych uzależnieniem,
 • kandydatów na studia na Uniwersytecie Łódzkim,
 • kadry akademickiej oraz administracyjnej UŁ.

Warunkiem otrzymania pomocy jest:

 • fakt posiadania orzeczonego stopnia niepełnosprawności,
 • choroba przewlekła,
 • czasowa niepełnosprawność np. z powodu wypadku.