„Dorosły uczy się inaczej”

Od 1 marca 2017 wprowadziliśmy dla wszystkich studentów UŁ możliwość korzystania ze wsparcia edukacyjnego. Opierając się na podstawowych założeniach edukacji dorosłych oferujemy zajęcia z następujących zakresów:

  • Strategie uczenia się – konstruowanie indywidualnych strategii uczenia się dla poszczególnych studentów z uwzględnieniem zdiagnozowanego stylu uczenia się
  • Zarządzanie czasem – zdobycie umiejętności planowania zadań, co pozwala zwiększyć swoją efektywność osobistą i przyczynia się to do wzrostu wydajności w studiowaniu
  • Efektywne techniki zapamiętywania – zdobycie umiejętności z zakresu m.in. mnemotechnik, efektywnego notowania, mindmappingu.
  • Twórcze myślenie – zdobycie umiejętności analizy ograniczeń utrudniających kreatywne myślenie oraz pobudzania myślenia kreatywnego poprzez wdrożenie metod i technik twórczego myślenia i działania.
  • Autoprezentacja –  zdobycie umiejętności z zakresu budowy swojego wizerunku (rozpoznanie indywidualnych błędów autoprezentacyjnych) oraz wywoływania pozytywne „pierwszego wrażenia”. Poznanie technik autoprezentacji pomoże w budowaniu pozytywnego wizerunku.
  • Komunikacja bez barier – zdobycie umiejetności efektywnego komunikowania się, a w konsekwencji ułatwienie nawiązywania relacji interpersonalnych i osiągnięcia porozumienia z innymi ludźmi. Student będzie miał możliwość zweryfikowania swoich błędów w komunikacji oraz nauczyć się skuteczznego komunikowania w relacjach z innymi.
  • Mentoring – oparty jest na ciągłym wsparciu i rozwoju, który jest nakierowany na zlikwidowanie blokad studenta, zapewnia okazję do uczenia i rozwoju. Dzięki pracy z mentorem można poznać swoje mocne strony, rozwijać samoświadomość oraz dążyć do realizacji własnego potencjału.
  • Coaching – metoda, która wspiera w ustaleniu celów i opracowaniu sposobów ich realizacji. Pozwala na odkrywanie indywidualnego potencjału studenta, jego potrzeb, pragnień i otwiera na dążenie do porządanej zmiany. „W coachingu chodzi o wspomaganie ludzi w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić”.

 

Zajęcia mogą mieć zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy (warsztatowy). Mogą odbywać się jednorazowo lub cykliczne. Wymagają wcześniejszego zapisania się.

tel. 42 235 01 71

mail:niepelnosprawni@uni.lodz.pl

Konsultacje:  wtorek 10.20-11.20 ; środa 12.00-14.00

 

Biuro ds Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ  zaprasza na szkolenie z zakresu systemu języka migowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z naszym biurem:

mail niepelnosprawni@uni.lodz.pl, telefon (42) 635-41-99

Liczba miejsc ograniczona

 

Trening autoprezentacji dla studentów niepełnosprawnych UŁ 17 marca 2012 o godz. 10.00 – zostało jeszcze kilka wolnych miejsc!!!

Boisz się wystąpień publicznych, jak masz coś powiedzieć przed większą grupą masz motyle w brzuchu i zasycha ci w gardle…

Chcesz się nauczyć jak asertywnie i z klasą zaprezentować swoją osobę? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!
Zapraszamy na trening autoprezentacji skierowany do studentów UŁ posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Trening odbędzie się w siedzibie naszego biura 17 marca (sobota) w godz. 10.00-12.00. W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny: 42 635-40-82, 42 635-41-99 lub mailowy: niepelnosprawni@uni.lodz.pl