Oferta wsparcia psychologicznego została stworzona dla osób poszukujących wsparcia w radzeniu sobie z różnorodnymi zmianami i trudnościami w procesie studiowania. Usługa ta skierowana jest dla wszystkich, którzy chcą odzyskać nadzieję, równowagę psychiczną i motywację do realizacji postawionych celów. 

 

Każdy student i doktorant UŁ, który chce przeżywać życie bardziej świadomie oraz czerpać więcej satysfakcji z funkcjonowania w środowisku akademickim, może zgłosić się do zatrudnionych w ACW UŁ psychologów, którzy w ramach swoich działań udzielą zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego.   

 

DYŻURY PSYCHOLOGÓW

Interwencja kryzysowa:

  • forma wsparcia zalecana w sytuacjach, kiedy osoba spotyka się z nieprzewidzianym problemem, trudną sytuacją zmieniającą w sposób nagły i drastyczny daną osobę lub jej najbliższe otoczenie. Szybki kontakt z psychologiem pomoże przetrwać ten okres.

Poniedziałek: 9-11, 12-14

Wtorek: 8-10, 12.30-14

Środa: 9-11

Czwartek: 12-13

Piątek: 9-11, 11-14

Konsultacje i wsparcie psychologiczne:

  • konsultacje psychologiczne – forma wsparcia ograniczającego się do jednego lub kilku spotkań, mających na celu wstępne określenie problemu, wskazanie sposobów wsparcia i wspólnego ustalenia możliwych ścieżek rozwiązania.
  • regularne wsparcie psychologiczne – forma wsparcia, która dotyczy sytuacji, w których problem wymaga cyklicznego kontaktu z psychologiem – systematycznych spotkań wspierających w rozwiązaniu problemu utrudniającego studiowanie i codzienne funkcjonowanie.

Poniedziałek: 9-14 (co dwa tygodnie)

Wtorek: 16-20

Środa: 16-20

Czwartek: 9-11, 14-20

Piątek: 13-18 (co dwa tygodnie)

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia psychologa prosimy o wcześniejsze zapisy w godzinach pracy biura pod numerem: tel. 42 235 01 71.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Osoby, które nie mogą skorzystać z usług Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ, a potrzebują wsparcia psychologicznego, mogą uzyskać takie wsparcie w miejscach zamieszczonych w załączniku poniżej.

 bezpłatne wsparcie psychologiczne