Skład osobowy:

Małgorzata Kwiatkowska – kierownik BONiPU
Tel. 42 235-01-71
niepelnosprawni@uni.lodz.pl

 

mgr Krzysztof Śniecikowski – konsultant ds. studenckich
Tel. 42  235-01-71
krzysztof.sniecikowski@uni.lodz.pl

 

 

dr Anna Sobczak – Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych

niepelnosprawni@uni.lodz.pl

dyżur:  środa  w godz.12,30-13,30

dr Anna Gutowska – Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Profilaktyki Uzależnień

uzaleznienia@uni.lodz.pl

wtorki  w godz.14,30-15,30

 

mgr Agnieszka Jaros          – psycholog

niepelnosprawni@uni.lodz.pl     tel.42 235 01 71

czwartek 8.00-12.00

piątek  12.00-14.00

dr Diana Müller-Siekierska -psycholog

niepelnosprawni@uni.lodz.pl   tel.42 235 01 71

poniedziałek 9.00-13.00

piątek 14.15-16.15

 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

e-mail: snsiaul@uni.lodz.pl
www.snsia.uni.lodz.pl

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień

Dyżury terapeutów (należy się wcześniej umówić na spotkanie):
Wtorek  10.00 – 15.00
Środa 15.00 – 18.00
e-mail: uzaleznieniaul@uni.lodz.pl