Skład osobowy:

Małgorzata Kwiatkowska – kierownik BONiPU
Tel. 42 235-01-71
niepelnosprawni@uni.lodz.pl

 

mgr Krzysztof Śniecikowski – konsultant ds. studenckich
Tel. 42  235-01-71
krzysztof.sniecikowski@uni.lodz.pl

mgr Monika Duda– konsultant ds.studenckich

Tel.42 235-01-71

monikaduda@uni.lodz.pl

 

dr Anna Sobczak – Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych

niepelnosprawni@uni.lodz.pl

dyżur:  poniedziałek w godz.10.15-11.15

dr Anna Gutowska – Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Profilaktyki Uzależnień

uzaleznienia@uni.lodz.pl

wtorki  w godz.10.20-11.20

mgr Agnieszka Jaros          – psycholog

niepelnosprawni@uni.lodz.pl

dr Diana Müller-Siekierska -psycholog

niepelnosprawni@uni.lodz.pl

 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

e-mail: snsiaul@uni.lodz.pl
www.snsia.uni.lodz.pl

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień

Dyżury terapeutów (należy się wcześniej umówić na spotkanie):
Wtorek  10.00 – 15.00
Środa 15.00 – 18.00
e-mail: uzaleznieniaul@uni.lodz.pl