Godziny otwarcia BONiPU:

poniedziałek, wtorek,środa, czwartek, piątek – 8.00-15.00

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych – dr Anna Sobczak
poniedziałek  10.15 – 11.15

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Profilaktyki Uzależnień – dr Anna Gutowska 

wtorek 10.20-11.20

Psycholog – dr Müller -Siekierska

dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

poniedziałki 11.30-14.30

czwartki 11.30-14.30

Psycholog – mgr Agnieszka Jaros

dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17:

wtorek  8.15-10.15

środa   9.30-12.30

należy wcześniej umówić się na spotkanie telefonicznie lub drogą mailową

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień
Dyżury terapeutów (należy się wcześniej umówić na spotkanie):
Wtorek  10.00 – 15.00
Środa 15.00 – 18.00