Każdy student niesłyszący może skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na Uczelni. Aby móc skorzystać z tej formy pomocy należy wypełnić formularz rejestracyjny studenta niepełnosprawnego, wpisując w rubrykę „TRUDNOŚCI ZWIĄZANE ZE STUDIOWANIEM I RODZAJ OCZEKIWANEJ POMOCY ” tłumacz języka migowego