1 grudnia 2010 r. w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ  uruchomiony został Punkt Informacyjno-Konsultacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień. Dyżury specjalistów – terapeutów uzależnień odbywają się dwa razy w tygodniu.

Należy pamiętać, że uzależnienia to nie tylko alkoholizm i narkomania, ale również lekomania, hazard, siecioholizm (uzależnienie od Internetu), seksoholizm, jedzenie kompulsywne i bulimia. Jeśli któryś z tych problemów dotyczy Ciebie lub Twoich bliskich, zgłoś się do nas po pomoc.

Punkt konsultacyjno-informacyjny został uruchomiony na podstawie porozumienia z dnia 8.04.2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Uniwersytetem Łódzkim w sprawie przedsięwzięć na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania problemom związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych środków psychotropowych wśród młodzieży studenckiej.

Dyżury terapeutów:

wtorek 11.00-16.00
środa 14.00-17.00

na spotkanie należy się wcześniej umówić telefonicznie lub mailowo.