Z każdym studentem zgłaszającym się do BONiPU przeprowadzana jest rozmowa, która ma celu poznanie specyficznej sytuacji studenta, jego potrzeb, trudności oraz oczekiwań związanych z realizacją procesu dydaktycznego.

Na prośbę studenta, Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych może wystawić opinię skierowaną do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, określającą ograniczenia studenta wynikające z jego niepełnosprawności i zawierającą wskazania alternatywnych form składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.