Informacja dla osób z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych, biorących udział w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować na Uniwersytecie Łódzkim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.
Uczelnia nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów, umożliwia natomiast dostosowanie formy egzaminu do potrzeb kandydata, wynikających z niepełnosprawności i/lub przewlekłej choroby. Istnieje także możliwość zapewnienia osobom z dysfunkcjami ruchu transportu w trakcie rekrutacji oraz osobom z dysfunkcjami słuchu – wsparcia tłumacza języka migowego.
Stosowny wniosek należy złożyć w Akademickim Centrum Wsparcia w terminie przynajmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Wzory wniosków znajdują się na stronie: https://bonipu.uni.lodz.pl/do-pobrania

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem i zasadami przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 .