Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego powstało w 2009 roku. Jest organizacją promującą aktywność osób niepełnosprawnych i zdobywanie przez nie wyższego wykształcenia. Działamy zarówno w sferze naukowej jak i towarzyskiej. Nasi członkowie mogą zarówno zdobywać doświadczenia w organizacji konferencji jak i uczestniczyć we wspólnych wyjazdach. Działamy pod patronatem Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani dr Anny Sobczak.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia: www.snsia.uni.lodz@gmail.com

Członkiem stowarzyszenia może zostać zarówno pełnosprawny jak i niepełnosprawny:

-student UŁ,
-absolwent UŁ,
-pracownik naukowy UŁ.

Jeśli chcesz zostać członkiem skontaktuj się z nami drogą e-mail lub przyjdź na dyżur

Żeby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:

-złożyć deklarację członkowską (do pobrania …)
-wpłacić wpisowe 5 złotych i roczną składkę członkowską 10 zł

Deklaracja członkowska_SNSiAUL

Dyżury zarządu SNSiA UŁ odbywają się co dwa tygodnie, w piątki o godzinie 18:00

na Osiedlu Studenckim w lokalu przy ul. Lumumby 1/3.