Skład osobowy:

dr Anna Gutowska – kierownik BONiPU
Tel. 42 235-01-71
niepelnosprawni@uni.lodz.pl

Katarzyna Wieczorek  – konsultant ds. studenckich
Tel. 42  235-01-71

katarzyna.wieczorek@uni.lodz.pl

mgr Krzysztof Śniecikowski – konsultant ds. studenckich
Tel. 42  235-01-71
krzysztof.sniecikowski@uni.lodz.pl

 

dr Anna Sobczak – Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych

niepelnosprawni@uni.lodz.pl

dyżur:  środa  w godz. 11.45 – 12.45

dr Anna Gutowska – Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Profilaktyki Uzależnień

uzaleznienia@uni.lodz.pl

środa w godz. 9.00 – 10.00

 

mgr Agnieszka Jaros          – psycholog

niepelnosprawni@uni.lodz.pl     tel.42 235 01 71

środa  8.00 – 13.00

czwartek  9.00 – 14.00

dr Diana Müller-Siekierska -psycholog

niepelnosprawni@uni.lodz.pl   tel.42 235 01 71

poniedziałek 11.00 – 16.30

wtorek 8.30 – 14.00

mgr Dorota Czarniecka

  • zajęcia usprawniające dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
  • tel. 42 235 01 71
  • dczarniecka@uni.lodz.pl

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

e-mail: snsia.uni.lodz@gmail.com

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień

Dyżury terapeutów (należy się wcześniej umówić na spotkanie):

Józef Rak
Wtorek  10.00 – 15.00

Piotr Niedzielski
Środa 8.30 – 11.30
e-mail: uzaleznienia@uni.lodz.pl