Zespół Akademickiego Centrum Wsparcia:

Kierownik ACW

dr Anna Gutowska
acw@uni.lodz.pl

 

Psycholodzy

Beata Majcher 

beata.majcher@uni.lodz.pl

Agnieszka Jaros

agnieszka.jaros@uni.lodz.pl

Marta Ziętal

marta.zietal@uni.lodz.pl

Anita skorupka

anita.skorupka@uni.lodz.pl

 

Konsultant edukacyjny

Agnieszka Piestrzeniewicz

agnieszka.piestrzeniewicz@uni.lodz.pl

 

Pracownicy administracyjni

Agnieszka Michałowska – Gabryelczyk 

agnieszka.michalowska@uni.lodz.pl

Krzysztof Śniecikowski  

krzysztof.sniecikowski@uni.lodz.pl

Katarzyna Wieczorek

katarzyna.wieczorek@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Profilaktyki Uzależnień

dr Anna Gutowska

acw@uni.lodz.pl

dyżur: poniedziałek w godzinach 10 00 – 11 00

 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

snsia.uni.lodz@gmail.com

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień

Dyżury terapeutów (należy się wcześniej umówić na spotkanie):

Józef Rak
Wtorek  10.00 – 15.00

Piotr Niedzielski
Środa 8.00 – 12.00