Statystyka 2018 rok

Na dzień 31.12.2018 roku w Uniwersytecie Łódzkim studiuje 507 studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w tym 26 doktorantów.

 

Podział ze względu na rodzaj niepełnosprawności:

  • z dysfunkcją narządu słuchu – 35 studentów
  • z dysfunkcją narządu wzroku – 49 studentów
  • z dysfunkcją narządów ruchu: 173 ( w tym niechodzących 12 ) studentów

      z dysfunkcjami pozostałymi(innymi)- 250 studentów

 

*******************************************************************************************************************************************************

Statystyka 2017 rok

w podziale na rodzaj niepełnosprawności

narząd słuchu 41 studentów

narząd wzroku 53 studentów

narząd ruchu 192 studentów

pozostałe niepełnosprawności 257 studentów

Ogółem: 543 studentów  w tym 33 doktorantów