Akademickie Centrum Wsparcia UŁ
ul. Pomorska 152, 91-404 Łódź

e- mail: acw@uni.lodz.pl

Kierownik ACW UŁ
tel.: 42 665 52 05

Konsultant edukacyjny
tel.: 42 235 01 80

Psycholog (zapisy)

tel.: 42 665 51 65

         42 235 01 80

Administracja
tel.: 42 665 51 65