Jakie są zasady przyjęcia niepełnosprawnych kandydatów na Uniwersytet Łódzki?

Wymagania merytoryczne są takie same jak dla kandydatów pełnosprawnych. Na większości kierunków o przyjęciu na studia stacjonarne decyduję liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego (zobacz zasady rekrutacji na stronie www.rekrutacja.uni.lodz.pl ).
W przypadkach gdy obowiązuje egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna forma pomocy niepełnosprawnym w czasie jego trwania (alternatywny tryb egzaminacyjny) może być ustalona z kierunkową/wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych po osobistym zgłoszeniu się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Czy osoby które mają problemy z pisaniem oraz niewidome nie będą miały problemów korzystaniem z Biblioteki UŁ ?

Obecnie książki w BUŁ zamawia się przez Internet, natomiast część z nich jest w tzw. Wolnym Dostępie czyli wystarczy wziąć z półki podejść (lub podjechać) do specjalnego urządzenia i włożyć tam swoją elektroniczną karta biblioteczną. Na każdym piętrze BUŁ dyżurują bibliotekarze, którzy pomogą w razie potrzeby.

Czy są w akademikach pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ?

Profesjonalnie dostosowane są akademiki XI i VII, natomiast w akademiku X („Olimp”) są zamontowane windy. Wystarczy, że student składając wniosek o miejsce w Domu Studenckim zaznaczy, że posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Jakie są możliwości studiowania na Uniwersytecie Łódzkim przez osoby niesłyszące ?
Studentom niesłyszącym zapewniana jest pomoc tłumaczy języka migowego na zajęciach, egzaminach i zaliczeniach oraz przy załatwianiu spraw formalnych na Uczelni (np. Dziekanat, Biblioteka). Aby skorzystać z tej formy pomocy należy zgłosić się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień – niepelnosprawni@uni.lodz.pl

Kiedy jest wypłacane stypendium specjalne?
Stypendium specjalne wypłacane jest przez 9 miesięcy w roku. Pierwsza wypłata następuje pod koniec listopada za miesiące październik i listopad, kolejne raz w miesiącu począwszy od grudnia do czerwca.

Czy ze względu na posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności są przyznawane dodatkowe punkty podczas rekrutacji?
Fakt posiadania orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie wiąże się z dodatkowymi punktami przy rekrutacji.

Czy na Uniwersytecie Łódzkim organizowane są zajęcia sportowo – rehabilitacyjne (np. pływanie)?

Studenci, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach ruchowych zapraszamy do grup rehabilitacyjnych, gimnastykę zdrowotną lub pływanie korekcyjne. Więcej informacji na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Styrska 5; Telefon: 42 66 55 189 E-mail: studiumwfis@uni.lodz.pl WWW: www.swfis.uni.lodz.pl