Komunikat

Z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Łódzkiego zainteresowanych poszerzeniem kompetencji dydaktycznych o problematykę kształcenia osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami, pracownicy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ przygotowali cykl szkoleń edukacyjnych z zakresu niepełnosprawności, uzależnień i zdrowia psychicznego. Ponadto od 1 grudnia 2017 roku w BONiPU w każdy wtorek w godz. 13.30 – 15.30 odbywać się będą konsultacje, w ramach których osoby zainteresowane (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i inni pracownicy UŁ) będą mogły uzyskać informacje oraz wsparcie w zakresie kształcenia studentów z różnymi niepełnosprawnościami (m. in. adaptacja materiałów dydaktycznych), jak i skonsultować się w sytuacjach  doświadczania trudności.

Oferta proponowanych przez nas szkoleń pogłębiających świadomość niepełnosprawności skierowana jest również do pracowników administracyjnych UŁ, którzy chcieliby nabyć lub rozwinąć umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności.

Istnieje także możliwość zorganizowania szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w odpowiedzi na pojawiające się w danym roku/semestrze trudności i potrzeby.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z BONiPU:

nr tel: 42 235 01 71

adres mailowy:  niepełnosprawni@uni.lodz.pl

 

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niepełnosprawnymi:

Poniżej zamieszczone są wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami z niepełnosprawnością:

 

Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych

Przydatny elektroniczny podręcznik z podstawowymi zasadami savoir-vivre wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

savoir-vivre